Certifikace (ISO)

Politika jakosti a environmentu (enviromentální politika)

NTD group a.s. se v oblasti environmentálního managementu zavazuje provádět svoji činnost tak, aby byla ve shodě s příslušnými právními předpisy (zákony, vyhláškami a nařízeními) vydanými v souvislosti s ochranou životního prostředí, a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům.

Kromě toho bude:

  • Usilovat o odstranění nebo minimalizaci negativních vlivů svých činností, produktů a služeb na životní prostředí a na zdraví zaměstnanců
  • Při inženýrské činnosti navrhovat a projektovat výrobky a technologie s minimálním dopadem na životní prostředí
  • Minimalizovat spotřebu energií a materiálů s významnými dopady na životní prostředí a dbát na recyklaci vznikajících odpadů.
  • Stanovovat cíle s hodnotami a programy EMS pro zajištění neustálého zlepšování systému.
  • Seznamovat své zaměstnance s environmentální politikou a realizací stanovených cílů a v rámci vzdělávání zaměstnanců zvyšovat jejich uvědomění a získávání potřebných znalostí v otázkách ochrany životního prostředí
  • Zavádět do praxe nové poznatky z oblasti bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany
  • Preventivními opatřeními předcházet havarijním situacím a znečišťování životního prostředí
  • V zájmu respektování státní a regionální environmentální politiky spolupracovat v oblasti environmentu s příslušnými orgány státní správy.

Dokumenty pdf

NTD group a.s. má zaveden systém jakosti a je certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016

NTD group a.s. vlastní dceřiné společnosti NTD s.r.o. a Kabelcom spol. s r.o.

Nahoru, NTD group a.s. 2020
Realizace Marpel webdesign