Detekce dopravních přestupků, monitoring dopravy, identifikace vozidel aj. telematické aplikace – systém UNICAM

Detekce jízdy na červenou - UnicamREDLIGHT

Kamerový systém automaticky záznamenává stav signalizačního zařízení, vjezdy vozidel do křižovatky a celkovou situaci v křižovatce. Z detailních snímků vozidel, včetně registrační značky, tváře řidiče, přesného času a stavu signalizačního zařízení, jsou vyhodnocovány údaje o přestupcích. Více…

Měření úsekové rychlosti - UnicamVELOCITY

Kamerový systémém automaticky pořízuje detailní snímky vozidel (registrační značky, tvář řidiče a přesný čas) na začátku a na konci měřeného úseku a porovnáním snímků jednoznačně identifikuje vozidla a jejich průměrnou rychlost. Více…

Měření okamžité rychlosti – UnicamSPEED

Zařízení využívá principu změny elektromagnetické indukce při průjezdu vozidla nad indukčními smyčkami umístěnými ve vozovce. Používá se pro měření rychlosti vozidel, měření odstupu za sebou jedoucích vozidel, klasifikaci dopravního proudu a sběr dalších dopravních dat, atd. Více…

Monitorování dopravy

Kamerový systémém Unicam zjišťuje intenzitu dopravy, obsazenost virtuálních detektorů v zorném poli kamer, skladbu dopravního proudu a dojezdové doby. Více…

Identifikace vozidel

Kamerový systémém automaticky detekuje vozidlo opatřené RZ či SPZ v zorném poli kamery a následně poznávací značku přečte. Tyto procesy probíhají v reálném čase a výsledná rozpoznaná značka je k dispozici bezprostředně po detekci vozidla. Více…

Automatické čtení štítků - ADR

Kamerový systém čtení štítků ADR umožňuje detekci a automatické čtení výstražného znamení na vozidlech přepravujících nebezpečné náklady. ADR (Accord Dangereux Routier) Více…

Vyhodnocovací software - UnicamPen

Vyhodnocovací software je součástí dodávky systémů pro detekci dopravních přestupků jízdy na červenou, měření úsekové rychlosti a laserových rychloměrů. Více…

NTD group a.s. má zaveden systém jakosti a je certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016

NTD group a.s. vlastní dceřiné společnosti NTD s.r.o. a Kabelcom spol. s r.o.

Nahoru, NTD group a.s. 2020
Realizace Marpel webdesign