O společnosti

NTD group a.s.

NTD group a.s. je projektově inženýrská a montážní společnost. Byla založena 1.1.1999 s cílem poskytovat svým zákazníkům komplexní služby s garancí odborných a obchodních záruk požadovaných při realizaci jak státních a privátních zakázek, tak staveb, které jsou financovány mezinárodními programy.

Svoji produkci realizuje především na trhu dopravní a městské infrastruktury v oblasti signalizační techniky, telematiky pro řízení a monitorování dopravy, železniční sdělovací a zabezpečovací techniky, osvětlení, energetiky a elektromontáží. Při své činnosti zajišťuje, podle požadavku zákazníků, komplexní plnění zakázek (studie, projekční činnost, stavební realizace, záruční a pozáruční servis, údržbu, správu zařízení) Oblastí působnosti je území celé České republiky. NTD group a.s. vlastní stoprocentní majetkový podíl ve společnostech NTD s.r.o., založena v 01.1993 a KABELCOM spol. s r.o., založena v 01.1997. Prioritou NTD group a.s. je zajištění optimální a efektivní činnosti všech společností skupiny.

Výpis z obchodního rejstříku

NTD s.r.o.

NTD s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku dne 19.1.1993. Od roku 1999 je ve 100% vlastnictví společnosti NTD group a.s.

NTD s.r.o. je výrobní a stavebně montážní společnost. Realizuje dodávky, montáže, údržbu, a servis ve všech oblastech působení skupiny (železniční sdělovací a zabezpečovací zařízení, silniční světelná signalizační zařízení, kamerové systémy pro dopravní telematiku, veřejné osvětlení a elektromontáže aj.).

Výpis z obchodního rejstříku

KABELCOM spol. s r.o.

KABELCOM spol. s r.o. vznikla rozdělením firmy Comatel s.r.o. dne 17.1.1997. Od roku 1999 je ve 100% vlastnictví společnosti NTD group a.s.

KABELCOM spol. s r.o. působí především v oblasti výstavby a překládek všech typů kabelových sítí, zemních a stavebních prací, oprav silničních a pěších komunikací.

Výpis z obchodního rejstříku

O skupině

Skupina NTD disponuje zkušenými a profesionálně zdatnými pracovníky s výbornými technickými a manažerskými znalostmi a potřebnými technickými a hmotnými zdroji k optimální realizaci zakázek. Společnosti skupiny sídlí ve vlastním rekonstruovaném objektu, s dostatečnými kancelářskými, výrobními a skladovými prostory. Pro komplexní realizaci nabízených služeb a produktů splňuje všechna potřebná zákonná opatření a nařízení, certifikáty a autorizace tak, aby všechny realizované zakázky odpovídaly právním a technickým normám a předpisům ČR.

NTD group a.s. má zaveden systém jakosti a je certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016

NTD group a.s. vlastní dceřiné společnosti NTD s.r.o. a Kabelcom spol. s r.o.

Nahoru, NTD group a.s. 2020
Realizace Marpel webdesign