Parkovací systémy, vjezdové a výjezdové závory a brány apod.

Parkovací systémy, vjezdové a výjezdové závory a brány apod.Obslužné a bezobslužné parkovací systémy pro kontrolu počtu a regulaci pohybu vozidel na parkovišti a výběr poplatků za parkování. Součástí systému jsou příjezdové stojany pro vydej parkovacích lístků, čtení rezidenčních karet a ovládání závory na vjezdu. Výjezdové stojany pro čtení parkovacích lístků a rezidenčních karet a ovládání výjezdové závory. Řídící počítač s obsluhovanou pokladnou, případně platební automaty.

Naváděcí systémy informačních tabulí s aktuální informací o obsazenosti parkoviště.

Kamerové systémy pro automatické čtení registračních značek vozidel, definované kontroly vjezdu a výjezdu vozidel, poskytnutí přehledových obrazových informací a dalších aplikací.

Systémy pro zabezpečení vjezdů, případně výjezdů z firemních objektů, nemocničních a sportovních areálů, domovních dvorů a dalších uzavřených objektů.

NTD group a.s. má zaveden systém jakosti a je certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016

NTD group a.s. vlastní dceřiné společnosti NTD s.r.o. a Kabelcom spol. s r.o.

Nahoru, NTD group a.s. 2020
Realizace Marpel webdesign