Výstavba

Pozemní stavby - příklady zakázek za poslední období

Silniční signalizace

Název objednatele (investora) Název investiční akce, předmět díla Doba a místo provedení akce
HERKUL a.s. (Ústecký kraj) II/263 - Stoupací pruh Líska, SMS - silniční meteorologická stanice Líska, vč. přípojky nn srpen 2011 říjen 2011 Ústí n.L.
VIAMONT a.s. (ŘSD ČR) I/30 Ústí n.L., dopravní opatření - povodňová hráz: výstavba SSZ, dopravního kamerového syst., silničních závor, proměnného dopravního značení duben 2010 září 2011 Ústí n.L.
Herkul s.r.o. (Ústecký kraj) SSZ - Křižovatky na silnici II/263 v průtahu Rumburkem červenec 2010 říjen 2010 Rumburk
VOBUKO(ŘSD ČR) Detekční smyčky pro ASD - R4 Mirotice červen 2010 červen 2010 Mirotice
SAM Česká Lípa Obnova detekčních smyček SSZ, Česká Lípa duben 2010 duben 2010 Česká Lípa
Herkul s.r.o. (Ústecký kraj) SSZ - Křižovatky na silnici II/263 v průtahu Rumburkem červenec 2010 říjen 2010 Rumburk
INSKY spol.s r.o. (Město Ústí n.L.) Revitalizace centra Ústí n.L. - II.etapa, 1.stavba - SSZ, kamerový systém listopad 2009 listopad 2009 Ústí n.L.
INSKY spol.s r.o. (Město Ústí n.L.) Křižovatky M.Hradební / U Trati a přechod ul. Bílinská - SSZ a kamerový systém červenec 2008 prosinec 2008 Ústí n.L.
Herkul s.r.o. (Ústecký kraj) Komunikace I/30 - ul. Potoční Chomutov - Světelné signalizační zařízení SSZ červenec 2007 srpen 2007 Chomutov

Veřejné osvětlení, energetika, kabelizace

Název objednatele (investora) Název investiční akce, předmět díla Doba a místo provedení akce
VIAMONT a.s. (ŘSD ČR) I/30 Ústí n.L., dopravní opatření - povodňová hráz: výstavba koordinačního kabelu, ochrany a překládky kabelů a HDPE duben 2010 září 2011 Ústí n.L.
ELTODO a.s. Opravy veřejného osvětlení, Ústí n.L červenec 2010 listopad 2011 Ústí n.L.
VIAMONT a.s. (Město Ústí n.L.) Kabelizace pro stavbu RMC II.et.,2.stavba-koordinace se stavbou I/30 květen 2010 červen 2010 Ústí n.L.
INSKY spol.s r.o. (Lovochemie, a.s.) Rozšíření železniční vlečky Lovochemie (MEŘO). Přeložka osvětlovací věže listopad 2008 březen 2009 Lovosice
SMP CZ, a.s. (Povodí Labe, s.o.) Labe, Ústí nad Labem, zvýšení ochrany městské části Střekov - SO 01 Veřejné osvětlení březen 2008 srpen 2008 Ústí n.L.
Město Ústí n.L.- ÚMO Střekov Ústí n.L. Střekov, Nasvětlení přechodů pro chodce listopad 2007 listopad 2007 Ústí n.L. Střekov
KOMASTAV DS s.r.o. (Město Ústí n.L.) Ústí n.L. Střekov, ul.Karla IV., Veřejné osvětlení, osvětlení přechodů, přeložky kabelových sítí srpen 2007 říjen 2007 Ústí n.L. Střekov
Stavby silnic a železnic a.s. (Město Ústí n.L.) Ústí n.L. Masarykova ul. III.etapa, Veřejné osvětlení, přeložky kabelů O2 a Cesnet listopad 2006 duben 2007 Ústí n.L.

Parkovací a vjezdové systémy

Název objednatele (investora) Název investiční akce, předmět díla Doba a místo provedení akce
Různí objednatelé a investoři Výstavba, servis a opravy desítek vjezdových systémů, automaticky a poloautomaticky ovládaných závor a bran, komerčních a firemních parkovišť např., pro Alcan, Cementárna Čížkovice, Drinks union, DP Ústí n.L., Doly Bílina, Eurovia CS, Greif, Jablonex, SČE, Severotisk, Spolchemie, Vitana, Tonaso, SŽDC žst. Děčín aj. 2007 2011 Ústecký kraj, Liberecký kraj

Výše uvedené zakázky byly provedeny řádně, ve výborné kvalitě s dodržením technických předpisů, požadovaných technických a bezpečnostních norem, smluvních termínových a finančních dohod.

NTD group a.s. má zaveden systém jakosti a je certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016

NTD group a.s. vlastní dceřiné společnosti NTD s.r.o. a Kabelcom spol. s r.o.

Nahoru, NTD group a.s. 2020
Realizace Marpel webdesign