Sčítače dopravy

Automatický sčítač dopravy (ASD) je určen pro sčítání a klasifikaci vozidel s využitím indukčních smyček. Sčítač je možné instalovat samostatně nebo jako součást komplexnějších systémů (např. SMS, inteligentní kamerové systémy UnicamREDLIGHT, UnicamVELOCITY resp. UnicamSPEED ). Sčítač dopravy zjišťuje a vyhodnocuje počet a hmotnostní kategorii popř. i rychlost projíždějících vozidel v obou jízdních směrech odděleně v jednotlivých jízdních pruzích. Získaná data je možné zpracovat offline pomocí PC umístěného u sčítače resp. odesílat výsledná data online prostřednictvím vzdáleného přístupu na centrální (dispečerské) pracoviště popř. webové rozhraní.

NTD group a.s. má zaveden systém jakosti a je certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016

NTD group a.s. vlastní dceřiné společnosti NTD s.r.o. a Kabelcom spol. s r.o.

Nahoru, NTD group a.s. 2020
Realizace Marpel webdesign