Technologie a zařízení pro kolejovou dopravu - dráhy celostátní a regionální, vlečky a dráhy speciální (metro)

Železniční sdělovací a zabezpečovací zařízení

Přejezdová zabezpečovací zařízení
 • Staniční zabezpečovací zařízení
 • Traťová zabezpečovací zařízení
 • Přejezdová zabezpečovací zařízení
 • Zkušební zařízení vlakového zabezpečovače
 • Prostředky pro detekci vlaku
 • Informační zařízení pro cestující, staniční rozhlas aj.
 • Sdělovací a informační zařízení
 • Kabelové sítě

Železniční sdělovací a zabezpečovací zařízení – vlastní výroba

 • Katalog výrobků NTD s.r.o.
 • Zakázková zámečnická výroba
 • Zakázková elektrovýroba
 • Opravy a renovace železničního zabezpečovacího zařízení.
 • Doplňková světelná závora železničního přejezdu.

Technologické a veřejné osvětlení železničních stanic, energetika

 • Osvětlení seřaďovacích nádraží, spádovišť, míst pro cestující veřejnost (nástupiště, podchody, odbavovací haly apod.).
 • Výstavba a přeložky kabelových sítí
 • Elektromontáže, slaboproudé a silnoproudé instalace a rozvody, přípojky nn a vn

NTD group a.s. má zaveden systém jakosti a je certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016

NTD group a.s. vlastní dceřiné společnosti NTD s.r.o. a Kabelcom spol. s r.o.

Nahoru, NTD group a.s. 2020
Realizace Marpel webdesign