Jednotné obslužné pracoviště

SKP: 31.20.31

Použití

JOP-Alfa je obchodní název počítačového systému Jednotného Obslužného Pracoviště, určeného pro obsluhu reléového zabezpečovacího zařízení AŽD (RZZ) ve stanicích Metra. Zařízení bylo vyprojektováno, vyzkoušeno a nasazeno na trase B ve stanici FLORENC B a lze ho nasadit na všechny stanice metra, vybavené RZZ AŽD.

Použití JOP-Alfa je ekonomicky výhodné všude tam, kde stávající zabezpečovací zařízení může být fyzicky ještě dlouho v činnosti (zejména část bezpečné reléové logiky), avšak vzhledem ke způsobu obsluhy je takové zařízení již morálně zastaralé.

Systém JOP-Alfa je určen k ovládání RZZ počítačovým pracovištěm (myš, klávesnice, monitor). Nahrazuje ovládací stůl RZZ počítačovým ovládáním. Je to unifikované či typové pracoviště, které tvoří rozhraní mezi dopravním zaměstnancem a zabezpečovacím zařízením na operativní úrovni stavědel typu AŽD ve stanicích metra, se kterým vytváří stavědlo hybridní tím, že nahradí jeho část od ovládacího stolu, po volící skupinu včetně a využívá jeho bezpečnou reléovou logiku.

Pro nouzovou obsluhu při výpadku počítačové části je pracoviště vybaveno pultem nouzové obsluhy (PNO), na kterém jsou soustředěny ty ovládací prvky, které jsou na původním ovládacím stolu opatřeny olověnkovým závěrem nebo počítadlem obsluh a používají se v případě nouzových stavů.

Popis

Zařízení pracuje ve třech úrovních.

Povelová a indikační úroveň

 • Zadávací terminál - PC v technologickém provedení, monitor, myš, klávesnice
 • Diagnostický terminál - PC v komerčním provedení, monitor, myš, klávesnice, SW použitý v obou terminálech je WINDOWS 2000 (WINDOWS NT), RELIANCE (vizualizace), vizualizační SW dle ZTP JOP-M
 • Dispečerské ovládání - zařízení firmy UNICONTROLS
 • Panel nouzové obsluhy - indikační deska (adresný výrobek)

Ovládací úroveň

 • PC - komunikační v technologickém provedení AUTOCONT se SW - WINDOWS 2000 (WINDOWS NT), RELIANCE (vizualizace), vizualizační SW dle ZTP JOP-M
 • PLC - programovatelný automat firmy TECO se SW - Firemní instrukce TECO a.s. Kolín, uživatelské instrukce pro JOP-Alfa

Prováděcí úroveň

 • Reléové zabezpečovací zařízení AŽD s vlastní bezpečnou logikou
 • Ovládané zařízení - zabezpečovací zařízení v kolejišti - návěstidla, přestavníky …

Zařízení umožňuje, kromě místní obsluhy ve stanici i ovládání z nadřazeného (dispečerského) pracoviště.

Zobrazuje údaje potřebné pro diagnostiku zabezpečovacího zařízení

Zaznamenává události s možností jejich pozdějšího přehrání, statistického zpracování apod.

Technické údaje

Vzájemné propojení více počítačů v jedné stanici

 • Síť LAN ETHERNET
 • Kabely optické nebo metalické

Rozhraní a převodníky

 • sériové RS-232 (RS-232/C)
  • připojení PLC ke komunikačním PC
  • připojení myši
 • sériové RS-485
  • připojení modemů
  • zájemné propojení PLC
 • paralelní (LPT)
  • připojení tiskárny

Možnosti rozšíření

 • Zobrazení čísla vlaku
 • Přehledové schéma trasy se zobrazením pohybu vlaku
 • Automatické stavění jízdních cest
 • Chybová hlášení do dispečerského systému
 • Diagnostika okolních stanic

JOP-Alfa lze modifikovat pro použití mimo metro (jako JOP-Xxxx), pokud lze použít nouzové ovládání zabezpečovacího zařízení prostřednictvím indikační desky (PNO).

Další informace

Pro případné zájemce jsou k dispozici základní technické podmínky (ZTP) a podrobné manuály.

 • Základní technické podmínky pro projektování jednotného obslužného pracoviště Metro ZTP JOP-M
  • díl I - Katalog obsluhy
  • díl II - Katalog typů
 • Obsluha systému JOP-Alfa
 • Údržba systému JOP-Alfa
 • Návod na kontrolu a hodnocení provozní způsobilosti zařízení JOP-Alfa

NTD group a.s. má zaveden systém jakosti a je certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016

NTD group a.s. vlastní dceřiné společnosti NTD s.r.o. a Kabelcom spol. s r.o.

Nahoru, NTD group a.s. 2020
Realizace Marpel webdesign