Technologie a zařízení pro říční dopravu

Světelná signalizační zařízení, osvětlení mostů, plavebních drah, zdymadel ap.

Zdymadla v Ústí nad Labem
  • Plavební znaky a světelná signalizace pro navigaci lodí
  • Osvětlení plavebních drah, technologických prostor a veřejně užívaných míst.
  • Elektromontáže, vnitřní a vnější elektroinstalace a rozvody, přípojky nn a vn.

NTD group a.s. má zaveden systém jakosti a je certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016

NTD group a.s. vlastní dceřiné společnosti NTD s.r.o. a Kabelcom spol. s r.o.

Nahoru, NTD group a.s. 2020
Realizace Marpel webdesign