Výstavba

Příklady zakázek za poslední období

Technologie a zařízení pro říční dopravu

Název objednatele (investora) Název investiční akce Doba a místo provedení akce
SMP CZ, a.s. (POVODÍ LABE, s.o.) Labe, Ústí nad Labem, zvýšení ochrany městské části Střekov - SO 01 Veřejné osvětlení březen 2008 srpen 2008 Ústí n.L.
Viamont DSP a.s. (Řed. vodních cest) Rekonstrukce Železničního mostu Nymburk, úpravy zab.zař., přeložky energetických a telekomunikačních kabelů, veřejné osvětlení červenec 2007 říjen 2007 Nymburk
POVODÍ LABE, s.o. Hradec Králové Labe, Mělník – Děčín, rekonstrukce nočního značení plavební dráhy (mosty) červenec 2005 říjen 2005 Mělník – Děčín

NTD group a.s. má zaveden systém jakosti a je certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016

NTD group a.s. vlastní dceřiné společnosti NTD s.r.o. a Kabelcom spol. s r.o.

Nahoru, NTD group a.s. 2020
Realizace Marpel webdesign