Technologie a zařízení pro silniční dopravu - městské komunikace, silnice, dálnice

Světelná signalizační zařízení (SSZ), proměnná dopravní značení

Silniční světelná signalizační zařízení (řízené křižovatky a přechody), včetně dálkového dohledu a řízení, preferencí IZS a MHD, detekce jízdy na červenou a dalších nadstaveb.

Výstražné signalizace pro výjezd vozidel s právem přednosti v jízdě. (vozidla IZS).

Proměnné dopravní značky (PDZ) a informační radary pro regulaci dopravy a zajištění plynulého a bezpečného provozu.

Doplňkové světelné závory železničních přejezdů.

Detekce přestupků, monitorování dopravy, telematické aplikace – kamerové systémy UNICAM

Detekce jízdy na červenou – UnicamREDLIGHT.

Měření úsekové rychlosti – UnicamVELOCITY.

Měření rychlosti, klasifikace dopravního proudu, sběr dopravních dat, měření dodržení bezpečné vzdálenosti za sebou jedoucích vozidel – UnicamSPEED.

Zjišťování dopravních excesů a nebezpečných situací, detekce kolon, měření dojezdových časů apod.

Automatické čtení poznávacích značek SPZ/RZ, automatické čtení štítků – ADR (výstražné znamení na vozidlech přepravujících nebezpečný náklad) apod.

Silniční meteorologické stanice (SMS)

Detekce meteorologické situace v daném místě komunikace.

Parkovací systémy, vjezdové a výjezdové závory a brány apod.

Parkovací obslužné a bezobslužné systémy pro kontrolu počtu a regulaci pohybu vozidel na parkovišti a výběr poplatků za parkování.

Naváděcí systém informačních tabulí s aktuální informací o obsazenosti parkovišt.

Kamerové systémy pro automatické čtení poznávací značky, definovanou kontrolu vjezdu a výjezdu vozidla, poskytnutí přehledových obrazových informací a dalších aplikací.

Systémy pro zabezpečení vjezdů, případně výjezdů z firemních objektů, nemocničních a sportovních areálů, domovních dvorů a dalších uzavřených objektů.

Veřejné osvětlení

Veřejné a technologické osvětlení, osvětlení parkovišť, příjezdových a přístupových komunikací.

Telekomunikační a energetická kabelová vedení

Výstavba a přeložky telekomunikačních a energetických kabelů různých správců.

Zabezpečení přechodů pro chodce

Světelná signalizace s aktivními prvky (světelně řízené přechody pro chodce), dopravní značky IP6 s reflexní fólií, výstražné blikající návěsti S7, zapuštěná diodová LED svítidla v komunikaci.

Dodatečné nasvícení přechodu svítidly s asymetrickou vyzařovací charakteristikou a barvou světla odlišnou od okolního veřejného osvětlení.

Detektory chodců na přechodu pro chodce a v jeho těsné blízkosti (aktivní indikace v detekční zóně).

NTD group a.s. má zaveden systém jakosti a je certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016

NTD group a.s. vlastní dceřiné společnosti NTD s.r.o. a Kabelcom spol. s r.o.

Nahoru, NTD group a.s. 2020
Realizace Marpel webdesign