Inženýring a projekce

Příklady zakázek za poslední období s podílem v oblasti inženýrské činnosti, projektování, zpracování studií, systémových a koncepčních řešení a pod.

Název objednatele (investora) Název investiční akce, předmět díla Termín
Obec Postřižín DSP: Rekonstrukce povrchů místních komunikací, včetně chodníků  v ulicích  V Zátiší, Vinohradská, Příčná, Dlouhá, U Hřiště, Úžická, U Koupaliště, Zahradní, Nová, Okružní, Pražská, Máslovická, Krátká červen 2013
Sdružení PPO Ústí nad Labem (Povodí Labe) RDS: Labe, Ústí nad Labem, LB - protipovodňová ochrana na Q100 na Labi, přeložky inženýrský sítí, úpravy SSZ, kamerových systémů a PDZ březen 2013
Město Česká Kamenice DSP + IČ: Silnice I/13 Úpravy přechodů pro chodce, Přechod pro chodce u č.p. 198 ul. Dukelských Hrdinů  v České Kamenici prosinec 2012
APIS Ing. Vladimír Frančík  Studie: Kapacitní posouzení SSZ K07 a K08 v Ústí nad Labem v souvislosti s výstavbou parkoviště kamionů září 2012
Obec Postřižín Studie: dopravně bezpečnostní řešení křižovatky Silnic II/608, II/522, III/24219 a ulic Pražská a Polní červen 2012
Projektová kancelář Urban (Ústecký kraj) DZS: Labská stezka č.2, etapa 3, část 1: Ochrana telekomunikačních kabelů, ochrana kabelů nn a vn červen 2012
Pragoprojekt a.s. (Město Ústí nad Labem) DÚR: Ústí nad Labem, Dobudování obratiště a točny T-bus, část Úpravy zařízení světelné signalizace na křižovatkách SSZ K08-K10 květen 2012
Projektová kancelář Urban (Ústecký kraj) DZS: Labská stezka č.2, etapa 2f, část 1: Ochrana telekomunikačních kabelů a inženýrských sítí duben 2012
CityPlan                         (město Říčany) DSP: VO Říčany II/101 u hřbitova leden 2012
Obec Postřižín RDS: Sil. II/608 Postřižín  přechod pro chodce a zpomalovací semafory RedStop listopad 2011
Město Teplice DSP: Rekonstrukce SSZ na křižovatce Alejní – Dubská – Rokycanova v Teplicích říjen 2011
Projektová kancelář Urban (Ústecký kraj) Labská stezka č.2, etapa 2e, část 1: Ochrana telekomunikačních kabelů, ochrana drážních kabelů 6kV září 2011
Báňské projekty Teplice (Řed.silnic a dálnic ČR) PD: I/30 Ústí nad Labem, dopravní opatření - povodňová hráz: dodumentace skutečného provedení SSZ, dopr.kamerové syst., koord. kabel, silniční závory září 2011
CityPlan (město Říčany) PD: Kabelová část SSZ a el. přípojka křižovatky II/101x Spojka v Říčanech – definitivní SSZ. březen 2011
Obec Libouchec IČ, PD: Žádost SFDI na příspěvek pro realizaci bezpečných přechodů přes I/13 v obci Libouchec únor 2011
Město Děčín IČ, PD: Žádost SFDI na příspěvek pro realizaci bezpečného přechodu přes I/13 v Děčín Bynov únor 2011
CityPlan PD: SSZ křižovatek komunikace II/101-D1; ulice Kolovratská; ulice Olivová září 2010
ŘSD ČR PD: I/13 Kladruby, SMS - kabelizace srpen 2010
Město Ústí nad Labem Studie: Bezpečné přechody pro chodce v Ústí n.L. červenec 2010
APP PD: Úpravy SSZ křižovatky ul. Havířská - Mobelix v Ústí n.L. červen 2010
PRING spol.s r.o. (PRE a.s.) DSP: Kabel.vedení 110 kV TR Pankrác - TR Karlov. Úprava kabelizace staničního zabezpečovacího zařízení v žst. Pha. Vyšehrad květen 2010
Projekt. kancelář Urban (město Litoměřice) DSP: Autobus.nádraží Litoměřice, přeložky inž.sítí elektro, VO, informační zařízení květen 2010
Město Bílina IČ, PD: Řešení dopravní situace v Bílině - 3x Bezpečné přechody pro chodce 3. generace leden 2010
Báňské projekty Teplice (Řed.silnic a dálnic ČR) RPD: I/30 Ústí nad Labem, dopravní opatření - povodňová hráz - SSZ, telematika, technologie napájení a j. září 2009
Město Ústí nad Labem DSP: Proměnné informační tabule - naváděcí systém na parkoviště v Ústí nad Labem září 2009
Město Teplice DSP: SSZ křižovatky Sklářská – Duchcovská – Buzulucká, včetně SSZ přechodu v ul. Stará Duchcovská v Teplicích srpen 2009
Město Ústí nad Labem IČ, PD: Řešení dopravní situace v Ústí n.L., ul. Sociální Péče x Masarykova nemocnice - Bezpečné přechody květen 2009
Město Chomutov DSP: SSZ Křižovatky Blatenská - Moravská v Chomutově březen 2009
Edip, s.r.o. DSP: Obchodní centrum - úpravy SSZ Křižovatky Panská v Ústí n.L. prosinec 2008
Urban - projektová kancelář DSP: Veřejné osvětlení - cyklostezka Hněvice prosinec 2008
DES Praha, s.r.o. DSP: Úpravy požární stanice Bílina (výjezd HZS) prosinec 2008
Ředitelství silnic a dálnic ČR Studie I/30 - přechody na Soc. Péči prosinec 2008
INSKY spol.s r.o. (Město Ústí n.L.) IČ, PD: SSZ a kamerový systém křižovatkek M.Hradební / U Trati a přechod ul. Bílinská prosinec 2008
Ředitelství silnic a dálnic ČR Studie proveditelnosti přemístění stožárů telemat kamerového systému na objízdné trase - sil. I/8 prosinec 2008
SMP CZ, a.s. (Povodí Labe, s.o.) IČ, PD: Labe, Ústí nad Labem, zvýšení ochrany městské části Střekov - veřejné osvětlení srpen 2008
Město Litoměřice Studie dopr.řeš.vč.návrhu dopravního značení a stání vozidel pro lokality Pokratice a Kocanda červenec 2008
Město Ústí n.L.- ÚMO město Studie, DSP: Parkoviště Spartakiádní a Hornická červenec 2008
Magistrát města Ústí n.L. RPD: Veřejné osvětlení přechodů pro chodce Střekovské nábřeží červenec 2008
Ing. Jan Špilar - Via - projekt. dopravní atelier DZS: Revit.centra Ústí II.et.-3.stavba - SSZ+kamery Křižovatka Předmostí v Ústí n.L. červen 2008
H-PRO spol. s r.o. DSP: Tuchlovice - Srby : VO + ukazatel rychlosti únor 2008
Město Ústí n.L.- ÚMO Střekov IČ, PD: VO - osvětlení přechodů pro chodce listopad 2007
KOMASTAV DS s.r.o. (Město Ústí n.L.) IČ: VO, osvětlení přechodů, přeložky kabelových tras NN - Ústí n.L. Střekov, ul.Karla IV. říjen 2007
Herkul s.r.o. (ŘSD ČR) IČ: Světelné signalizační zařízení SSZ - Komunikace I/30 - ul. Potoční Chomutov srpen 2007
Stavby silnic a železnic a.s. (Město Ústí n.L.) IČ: VO, přeložky kabelů O2 a Cesnet - Ústí n.L. Masarykova ul. III.etapa duben 2007

NTD group a.s. má zaveden systém jakosti a je certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016

NTD group a.s. vlastní dceřiné společnosti NTD s.r.o. a Kabelcom spol. s r.o.

Nahoru, NTD group a.s. 2020
Realizace Marpel webdesign