Servis

Příklady servisních zakázek za poslední období

Silniční signalizace, telematika, kamerové systémy

Název objednatele (investora) Název investiční akce, předmět díla Doba a místo provedení akce
Ředitelství silnic a dálnic ČR Servis silniční meteostanice (SIM10) a sčítače dopravy Lučany n.N. září 2012 trvá Lučany n. Nisou silnice I/14
Ředitelství silnic a dálnic ČR Povodňová vana I/30 v Ústí n/L-zajištění technicko bezpečnostního dohledu pro trvalý provoz srpen 2012 trvá Ústí n.L. silnice I/30
Město Ústí n.L. Servis silníční meteostanice (SAM City) Mezní říjen 2012 trvá Ústí n.L.
Město Ústí n.L. Servis silníční meteostanice (SAM City) Šrámkova listopad 2011 trvá Ústí n.L.
Město Rumburk Servis světelného signalizačního zařízení (SSZ) prosinec 2010 trvá Rumburk
Ředitelství silnic a dálnic ČR Servis světelného signalizačního zařízení (SSZ) duben 2008 trvá Hrušovka
Ředitelství silnic a dálnic ČR Telematický systém pro regulaci a sledování dopravy při průjezdu Českým středohořím po dokončení dálničních staveb 0807". Detekce dojezdových časů, měření úsekové rychlosti a záznam přestupků překročení povolené rychlosti, rozpoznávání registračních značek a jejich porovnání s SPZ/RZ v databází odcizených vozidel. duben 2007 trvá České středohoří (Ústí n.L. - Lovosice, Lovosice Ústí n.L.) D8, I8, I30
Město Bílina Měření úsekové rychlosti, záznam přestupků překročení povolené rychlosti, rozpoznávání registračních značek projíždějících vozidel a jejich porovnání s SPZ/RZ v databází odcizených vozidel. září 2006 trvá Bílina
Město Ústí n.L. Správa, údržba a obnova systému světelných signalizačních zařízení a stacionárních částí systému preferencí vozidel IZS leden 2006 trvá Ústí n.L.
Město Ústí n.L. Měření úsekové rychlosti, záznam přestupků překročení povolené rychlosti. Automatická detekce, záznam a vyhodnocení vozidel projíždějících křižovatkou na červenou. Rozpoznávání registračních značek a jejich porovnání s databází SPZ/RZ odcizených vozidel. leden 2005 trvá Ústí n.L.

Parkovací a vjezdové systémy

Název objednatele (investora) Název investiční akce, předmět díla Doba a místo provedení akce
Různí objednatelé a investoři Výstavba, servis a opravy desítek vjezdových systémů, automaticky a poloautomaticky ovládaných závor a brana, komerčních a firemních parkovišť apod. např. pro Alcan, Cementárna Čížkovice, SČE, Spolchemie, Vitana, Tonaso, Greif, Drinks union, DPmÚ, Doly Bílina, Jablonex, SŽDC žst. Děčín, ZZN Louny, aj. leden 2006 trvá Ústecký kraj, Liberecký kraj

NTD group a.s. má zaveden systém jakosti a je certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016

NTD group a.s. vlastní dceřiné společnosti NTD s.r.o. a Kabelcom spol. s r.o.

Nahoru, NTD group a.s. 2020
Realizace Marpel webdesign